Voxi   

Stute

Geb.: 04.03.2006

Nachkommen:
Kyra

V: Chameur

M: Vicki CH

MV: Larno

Besitzer: Ulrich Küpfer, Herrliberg